Kuntokartoitus

Kuntokartoituksella energiansäästöä

Kuntokartoituksella energiansäästöä sekä parempia olosuhteita.

Kuntokartoituksella löytyy ratkaisuja sekä rakennusten energiankäytön tehostamiseen että parempaan sisäilmaan. Ilmastointijärjestelmät vaikuttavat keskeisesti rakennustenkäyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen. Niillä on suuri merkitys myös rakennusten energiankulutukseen, jonka vähentämistä tavoitellaan mm. EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevalla direktiivillä (2010/31/EU).

Kuntotutkimus kannattaa suorittaa lakisääteisen vuototarkastuksen ja vuosihuollon yhteydessä.

 

Tarkastuksessa käydään läpi suunnitelmat, käyttöönottoasiakirjat, huoltopäiväkirja sekä huolto- ja korjaushistoria. Jäähdytystehoa sekä ilma- ja nestevirtoja verrataan vaatimustasoon. Nämä ovat lähtötietoja paikan päällä tehtävään tarkastukseen ja tutkimukseen.

Tuotantoprosessien jäähdytysten tarkastuksella tavoitellaan tuotannon kasvua ja pienentynyttä hävikkiä. Tuotannon jäähdytyksen optimoinnilla saavutetaan myös tuotteiden laadun kehittymistä olosuhteiden pysyessä tasaisina.