Huolto

Lakisääteiset vuototarkastukset kunnossa?

Huollolla säästöä ja toimintavarmuutta

Jäähdytysjärjestelmän ennakoivalla huollolla autamme sinua säästämään energiaa ja rahaa, niin suorissa kuin välillisissäkin kuluissa. Ammattitaitoinen huolto ehkäisee ikäviä yllätyksiä ja varmistaa järjestelmän häiriöttömän toiminnan. Myös lainsäädäntö edellyttää jäähdytysjärjestelmien määräaikaisia huoltotoimia, joiden tiheyden määrää kylmäaineen tyyppi ja sen määrä laitteistossa.  Vuototarkastusten teettäminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla. Sen saa tehdä vain Tukesin asianomaiseen rekisteriin merkitty kylmäliike.

Tarkastukset F-kaasuasetuksessa (EY842/2006):

Kylmäainetäytös Vuototarkastusväli
3 – < 30 kg 12 kk
30 – < 300 kg 6 kk
> 300 kg 3 kk

 

Uuden F-kaasuasetuksen soveltaminen alkaa 1.1.2015. Vuosittain tehtävät lakisääteiset vuototarkastukset muuttuvat CO2-ekvalenttitonniperusteisiksi. Yhden tarkastuksen raja 3 kg muuttuu 5 CO2-ekvalenttitonniksi, kahden tarkastuksen raja 30 kg 50 CO2-ekvalenttitonniksi ja neljää tarkastusta edellyttänyt 300 kg:n raja 500 CO2-ekvalenttitonniksi. Uusia rajoja vastaavat kg-määräiset täytökset saadaan jakamalla em. CO2-ekvalenttitonnimäärät kylmäaineen GWP-arvolla.

Laajimmin käytössä olevien aineiden uudet rajat:

Kylmäaine GWP 5t CO2
-ekv
50t CO2
-ekv
500t CO2
-ekv
R-134a 1430 3,5 kg 35 kg 350 kg
R-404A 3922 1,3 kg 12,7 kg 127 kg
R-407C 1777 2,8 kg 28,1 kg 281 kg
R-410A 2088 2,4 kg 24 kg 240 kg

 

Ota yhteyttä ja tilaa huolto tai kuntoarvio jäähdytyslaitteillesi.